Innhenting av høringsuttalelse i navnesak fra organisasjoner, lag og foreninger

Sametinget ved navnekonsulenten for nordsamiske navn har reist navnesak for de samiske parallellnavnene for Varangerfjorden og Varanger, der nåværende skrivemåte er Várjjatvuotna og Várjjat.

Navnekonsulenten har gitt foreløpig tilråding på henholdsvis Várjavuonna og Várjjat.

Sør-Varanger kommune ber organisasjoner, lag og foreninger komme med innspill til høringsuttalelsen. Innspillene vil bli sendt som vedlegg til Sør-Varanger kommunes høringsuttalelse.

Innspillene sendes skriftlig innen mandag 4. juni 2007 til:

Sør-Varanger museum
Førstevannslia
9900 Kirkenes

Ønskes mer informasjon eller tilgang til sakspapirer ta kontakt med Sør-Varanger museum på telefon 78 99 48 80 eller glm@svk.no.