Legionella er en bakterie som kan gi sykdom som arter seg på 2 ulike måter. Den ene typen kalles Pontiac feber og er en mild, forbigående sykdom som gir influenzalignende plager med feber, hodepine, muskelsmerter og tretthet. Plagene forsvinner av seg selv uten behandling i løpet av 2 -5 dager. Inkubasjonstiden er  fra timer til 6 dager. Legionærsykdommen er den alvorlige varianten av sykdommen. Den har en inkubasjonstid på 2-10 dager og gir i starten hodepine, muskelsmerter og slapphet. I løpet av få dager utvikles feber, tørrhoste og andre lungebetennelsessymptomer; magesmertyer og diare kan også forekomme. Sykdommen kan ha et alvorlig forløp, særlig hos gamle og immunsvekkede personer. Legionærsykdommen behandles med antibiotica, og disse pasientene skal innlegges på sykehus. Pontiac-feber kan ikke påvises ved laboratorieprøver. Legionærsykdommen kan påvises ved undersøkelse av urin eller dyrkning av oppspytt fra lungene, men dette er ikke helt enkle metoder.

 

-         Legionellasykdom smitter IKKE fra person til person.

-         Rammer vanligvis ikke unge og på forhånd friske personer. Jo friskere en person er, jo større smittedose er nødvendig for å gi sykdom.

-         Risikofaktorer for utvikling av sykdom er alder, røyking, alkoholisme, alvorlig underliggende sykdom og immunsvikt.

 

Helsemyndighetene sier at personer som har opphold seg i Sarpsborg/Fredrikstad-området i løpet av mai og som har symptomer som høy feber, muskelsmerter, hodepine og lungebetennelsessymptomer bør kontakte fastlege. Personer som har vært i samme området og som ikke er syke trenger IKKE oppsøke lege.

(Etter MSIS-rapport fra Folehelseinstituttet, uke 21-2005)