Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Brann og feiing

Tilsyn med fyringsanlegg

Brann- og feiervesenet foretar tilsyn med fyringsanlegg. Dette omfatter kontroll av eventuelle tidligere avvik eller anmerkninger, samt av nye ildsteder eller vesentlige endringer av fyringsanlegget som er meldt til kommunen. Det vil også bli gitt informasjon og veiledning om generelle brannsikkerhetsspørsmål.

Informasjon om feietjenester

Sør-Varanger kommune feier hos deg: Feieren skal utføre kontroll og tilsyn med fyringsanlegg, og kan også gi pålegg om sikring av takstige dersom det er behov for dette. Feiing utføres ikke dersom stige ikke er forsvarlig sikret, og du vil få nytt varsel om feiing og informasjon om utbedring av adkomst. Dersom du ønsker at sot skal fjernes etter feiing, gi beskjed om dette.

Brann og feiing

Sør-Varanger Brannvesen er en operativ og forebyggende brann- og redningstjeneste, med ansvar for et område på 3.971 km2 og ca. 10.200 innbyggere.