Som huseier vil du noen dager før få en sms fra kommunen med varsel om når feiing på din adresse finner sted. Feieren starter i Bjørnevatn 6. mai, og deretter er det de andre tettstedene som står for tur.

Hvordan få sms-varsel fra kommunen?

Mer informasjon om feieordningen