- Vi på biblioteket synes dette er foruroligende, og slett ikke i tråd med satsinga på barn og unges leselyst sier biblioteksjef Vidar Lund. - I forhold til 2003 har utlånet av bøker for barn og unge gått ned med 9,8%, men ser vi i forhold til 2002 har utlånet gått ned med hele 21,3%, understreker han.

I "Gi rom for lesing" (regjeringas strategi for stimulering av leselyst og leseferdighet 2003-2007) er det et uttalt mål at barn og unge skal lese mer og bedre, blant anna gjennom økt bruk av både skolebibliotek og folkebibliotek. Dette har foreløpig ikke slått ut i økt bruk av folkebiblioteket i Sør-Varanger.

- Sør-Varanger bibliotek har allerede bedt inn skolene til ulike tiltak og arrangement i neste skoleår, og vi håper virkelig at de vil benytte seg av dette. Den kulturelle skolesekken vil også forhåpentligvis utløse mer aktivitet rundt bøker og opplevelsene de gir, avslutter Vidar Lund.

Noen fakta om utlånet 1. halvår 2004:

Utlånstype Utlån 2004 Utvikling 2003-2004
Bøker for barn 6296 -9,8%
Bøker for voksne 15275 +2,1%
Andre medier for barn 2971 -5,1%
Andre medier for voksne 5977 -14,4%
Totalt utlån for barn 9267 -8,3%
Totalt utlån for voksne 21252 -3,1%
Totalt utlån 30519 -4,8%