Prosjekt film Hesseng Fl.br.senter  Filmen skal brukes som informasjon til ansatte m/barn i skoleplikt alder som enten blir beordret, eller flytter til andre forlegninger i vårt langstrakte land. 

Det var strenger krav til filmskaperne:
- Filmen skulle være på maks 60 sekunder
- Eleven skulle lage lyd og bilde uten innblanding fra noen voksne/lærere.
- Ferdig film skulle brennes på DVD og sendes Forsvarets fam.web.


Siden skolestart har eleven på 5. årstrinn arbeidet med IKT/digital læring. Starten var et prosjekt "våre viktige hjelpere i samfunnet", der elevene fikk presentert en opplevelse i form av en bilulykke. Selve ulykken ble filmet av elevene og ble senere til en informasjonsfilm kalt "Blålys".

Arbeidet var så vellykket at prosjektet ble fulgt opp med filmen og temaet "Et døgn med forsvaret". Filmen ble en døråpner til konkurransen. Forsvaret kom med utfordringen til elevene:
"Kan dere lage en film om Sør-varanger kommune og skolen"

Som hos andre store filmskapere var ideene mange, men eleven kunne bare realisiere de beste ved bruk av helikopter. Kommunen og skolen skulle filmes fra luften, og her skulle eleven legge informasjon om kommunen og skolen.
GSV stilte med helikopter, lav flyging over terrenget med filmskaperne ombord. Elevene var sammen med Forsvaret et døgn... mye etterarbeid, og vips var filmen klar.

Elevene på 5. årstrinn gikk spennende dager i møte. Ikke bare var det årsavslutning på skolen, velfortjent sommerferie stod for døren, men svaret fra Forsvaret i konkurransen kom ikke!

15 juni, to dager før skoleslutt, tikker det inn en e-post til skolen.
"Eleven i 5. klasse har vunnet årets filmkonkurranse i regi av forsvaret"

Elevene jubler og feirer med valgfri is spandert av rektor, samtidig som de sier bare "vent til neste år…filmindustrien skal få konkurranse"

Vi gratulerer elever, skolen og forsvaret med vel gjennomført arbeid. Filens legges i disse dager ut på Forsvarets hjemmesider. Vi skal forsøke å legge denne ut på vår hjemmeside.