Siden rundt 1960 har området nederst i Lia,eller Solhemslia, som er det offisielle navnet, bare vært kalt Garasjan. Det var det man sa når man skulle beskrive området rundt den gamle BP-stasjonen. Iallefall vill man sagt det hvis mobiltelefonene var oppfunnet, og mamma eller pappa ville vite hvor avkommet befant seg.

 I forbindelse med debatten om plassering av nytt sykehjem i Kirkenes ble området nedenfor vegen kalt Garasjetomta etter alle garasjene, som etterhvert ga plass til de nye moderne leilighetene mellom daværende Lillebanen og nettopp BP. Disse garasjene er revet for mange år siden, og BP er blitt 123, og inne er det en en helsebutikk som har fått rede.

Hvorvidt de har vært en suksess som garasjer kan det utvilsomt finnes mange meninger om, selv om det neppe er på dagsorden så mange plasser.

garasjene rives

På den andre siden av veien, helt ved Lias fot, står det ennå igjen noen avdanka garasjer, som knapt har vært brukt til boder de siste årene.

 Nå er arbeidet igang med å fjerne garasjene som knapt noen har følt eierforhold til på mange år. Derfor var flere av garasjene fulle av alskens rask da gravemaskinen startet opp.  

Tomta eies av Tschudi Kirkenes,og må karakteriseres som ytterst sentral om enn ikke så stor.