Les mer på www.fefo.no

Program åpent møte i Kirkenes 21. juni om FeFos strategi for de kommende 4 årene - med fokus på næring.
 
11.10-12.00
Frammøte, registrering og enkel servering
 
12.00-12.10
Innledning ved styrerepresentanter Inga Manndal, Lise Svenning
 
12.10-12.20
Hva er fungert godt og mindre godt, kort oppsummering av Noruts evaluering? Hovedutfordringer for FeFo framover? Ved direktør Jon Meløy
 
12.20-12.30 Noen viktige utfordringer innefor næringsområdet ved ass dir Søren Karlstrøm
 
12.30-12.45
Pause
 
12.45-15.00
Forventinger til FeFo som grunneier og næringsutvikler ved representant fra frammøtte.
 
Med påfølgende åpen debatt, møteleder Arve Tannvik
 
15.00-15.15 Avrunding ved styrerepresentant