• Har du overskudd og kapasitet?
  • Har du lyst til å hjelpe?

Det finnes barn og unge som trenger deg!

Formål med hjelpetiltak fra barneverntjenesten er at de skal føre til positiv endring for barn og ungdom, og eller familien. For mange av barna er det behov for å oppleve andre omgivelser med flere trygge voksne som bryr seg om dem. Kontakten med de voksne har som mål å gi barna overskudd, lærdom, stimulans, glede og trygghet.

  • Besøkshjem: Innebærer at du tar imot barn eller ungdom én eller flere helger per måned. Besøkshjem er en familie som fungerer som støtte for barn som tidvis trenger kontakt med annet miljø.
  • Støttekontakt: En person som gjennom samvær med barn og unge bidrar til å øke selvfølelse, selvstendighet og mestring.
  • Fosterhjem: Et privat hjem som tar vare på barn som av ulike grunner ikke kan bo hos foreldrene sine.
  • Beredskapshjem: Beredskapshjem er hjem som er engasjert for å ta imot barn og unge på kort varsel som følge av en akuttsituasjon.

Det gis arbeidsgodtgjøring og eventuelt utgiftsdekning, etter gjeldende satser. For å bli godkjent, må det fremlegges politiattest.

Er dette noe for deg, eller kanskje noen du kjenner?

Ta kontakt med barneverntjenesten i Sør-Varanger kommune på tlf. 789 77 511 eller via mail barnevernet@svk.no