Du kan lese mer om kravene for å bli forsterforelder, hvordan det er å bli forsterforelder og prosessen. Søk opp vår lokale fosterhjemstjeneste ved å skrive inn postnummeret ditt. Der vil du finne kontaktinformasjon og datoer for informasjonsmøter.

Les mer her: https://www.bufdir.no/fosterhjem/