Fylkesmannen i Finnmark har behov for nye representanter som kan bidra til å ivareta enslige mindreårige asylsøkere i transittfasen som ankommer Sør-Varanger kommune over Storskog.

Barna/ungdommene som ankommer Sør-Varanger uten voksne personer med foreldreansvar trenger blant annet hjelp til å ivareta sine rettigheter i forbindelse med signalering, registrering og helseundersøkelse. Barna vil få oppnevnt ny representant når de sendes videre til asylmottak for enslige mindreårige.

Vi ber om din hjelp til å sikre at barna blir ivaretatt!

Fylkesmannen i Finnmark skal gjennomføre et informasjonsmøte om dette i Kirkenes.

Møtet er åpent og blir den 15. oktober 2015, fra kl. 16:00- 18:00, på Thon Hotel Kirkenes. Enkel bevertning.

Vi håper du kan komme!