Alle over 18 år kan søke på støttekontaktoppdrag, som primært er etter skole-/arbeidstid.

Formål med hjelpetiltak fra barneverntjenesten, er at det skal føre til positiv endring for barn og ungdom og/eller familien. For mange av barna er det behov for å oppleve andre omgivelser, med flere trygge voksne som bryr seg om dem. Kontakt med de voksne har som mål å gi barna overskudd, lærdom, stimulans, glede og trygghet.

  • Besøkshjem: Innebærer at du tar imot barn eller ungdom en eller flere helger pr. måned. Et besøkshjem er en familie som fungerer som støtte for barn som tidvis trenger kontakt med annet miljø.
  • Støttekontakt: En person som gjennom samvær med barn og unge bidrar til å øke selvfølelse, selvstendighet og mestring.
  • Miljøarbeider: Jobbe sammen med barn/unge og foreldre med tanke på endring. Innebærer veiledning og deltakelse i ulike aktiviteter i familien.

Det gis arbeidsgodtgjøring og evt. utgiftsdekning etter gjeldende satser. Politiattest kreves.

Er dette noe for deg? Ta kontakt med barnevernstjenesten - tlf. 78977511.