Med utgangspunkt i den fremgangsmåte som ble valgt i forbindelse med utarbeidelse for lokal energiutredning for 2004 har Varanger Kraft AS, i samarbeid med kommunen, utarbeidet den lokale energiutredningen for 2005.

Varanger KraftNett AS har fungert som sekretær og koordinator i prosessen.

Arbeid med datainnsamling ble fordelt mellom partene. Også andre energiaktører ble invitert til å delta i utredingen. Arbeidsmøte ble avholdt 29.11.2005 i Kirkenes i Sør-Varanger kommune. Innsamlede data ble samordnet av Varanger KraftNett AS som utarbeidet et forslag til utredning.

Utkast til lokal energiutredning ble oversendt kommunen og andre energiaktører for gjennomgang og med mulighet for kommentarer. Dette ble tatt med i den endelige lokale energiutredningen.

Energiutredning 2005 for SVK finner du her:

Lokal energiutredning 2005 for SVK