- Jeg er overbevist om at dette vil bli et veldig godt tilbud til folk i Neiden og Bugøyfjord, sier biblioteksjef Vidar Lund. - Bibliotekbussen har bøker av alle slag og på mange språk, internettilknytning, video, lydbøker m.m.

Bibliotekbussen Tana/Nesseby har eksistert i mange år, og blir i dag finansiert i et spleiselag mellom Tana og Nesseby kommuner, Sametinget og Finnmark fylkesbibliotek. For Sør-Varanger sin del blir egenandelen kr 60.000 per år i prøveperioden, noe som hovedsakling blir dekka inn av stillingshjemmelen biblioteket disponerer i Neiden. Resten blir tatt innafor resten av Sør-Varanger biblioteks budsjettramme.

Bibliotekbussen kommer til Neiden og Bugøyfjord annahver uke, med start 15. september. Rutetabellen resten av året blir slik:

TORSDAGER

 

Dato/beaive/päivä

 

28/9, 26/10, 23/11, 21/12,
25/1, 22/2, 22/3, 26/4, 24/5
21/6

Sted/Sadje/ Paikka 

kl./tii./klo

FOSSHEIM SKOLE

14.00-14.30
HJEMMEBESØK14.30-15.30
BUTIKKEN15.30-16.00
BUGØYFJORD: 
v/ gamlebutikken (den gule)16.20-16.40
v/ påskekaféen16.40-17.1
HJEMMEBESØK 

FREDAGER

 

Dato/beaive/päivä

 

15/9, 13/10, 10/11, 8/12,
12/1, 9/2, 9/3, 13/4,
11/5, 8/6

Sted/Sadje/ Paikka 

kl./tii./klo

FOSSHEIM SKOLE

08.30-10.30
BUTIKKEN10.30-11.00
TOLLA11.10-11.30
BUGØYFJORD 
v/ gamlebutikken (den gule)12.00-12.20
v/ påskekaféen12.20-12.50

I rutetabellen ser du at på torsdagsruta er det mulighet for hjemmebesøk. Eldre og uføre som har vanskeligheter med å komme seg til busstoppen kan ta kontakt med biblioteket for å få bøker eller andre ting kjørt hjem til seg.

Bibliotekbussen