UHT - Bevegelse fra hjertet - bildeEt av hjelpeverktøyene er Aktivitetskortene som er ment å være et positivt verktøy og inneholder øvelser som kan utføres i stellsituasjon eller som en aktivitet.

UHT - Bevegelse fra hjertet - bilde 1Alle deltakerne på kurset opplevde at humøret steg, kontakten ble tydeligere og at de ble fokusert på hverandre. Dette er noe kursholderne fra Kirkens Bymisjon Oslo, Silje Høgaas og Camilla Ruud, opplever hver gang de holder kurs.

UHT - Bevegelse fra hjertet - bilde 2Silje og Camilla håper at SVK implementerer BFH som en ukentlig aktivitet innen alle virksomhetene innen pleie- og omsorgstjenestene og ønsker oss lykke til.

UHT Finnmark var vertskap for BFO siste foredra dette året.