KAN DU TENKE DEG Å VÆRE BESØKSHJEM FOR BARN?

Barneverntjenesten i Sør-Varanger trenger besøkshjem. Kan dette være noe for deg/dere?

Barneverntjenesten i Sør-Varanger trenger flere familier som kan ta oppdrag hos oss som besøkshjem.

Et besøkshjem er en familie som har lyst og overskudd til å ta imot barn og ungdom som medlemmer i sin familie til faste helger eller til andre avtalte tider.
Målet er å gi barn utvidete muligheter til å delta på aktiviteter, få nye erfaringer, stimulerende opplevelser i et trygt og positivt miljø i besøkshjemmet.


Besøkshjem får arbeidsgodtgjørelse og utgiftsdekning i henhold til gjeldende KS-satser. For tiden utgjør arbeidsgodtgjørelse kr 460,- pr. døgn. Utgiftsdekning for barn under 10 år utgjør kr. 195,- pr. døgn og kr. 225,- pr. døgn for barn over 10 år. I de tilfeller der barnet har særskilte behov blir utvidet godtgjørelse vurdert. Ved avtale om at besøkshjemmet skal hente/bringe barnet, blir det gitt kjøregodtgjørelse etter statlige satser.

Barneverntjenesten er etter forskrifter til Lov om barneverntjenester pålagt å be om politiattest av nyere dato, dersom du/ dere engasjeres. Barneverntjenesten kan også be om helseattest.


Hvis du er interessert eller ønsker mer info. ta kontakt med Barneverntjenesten på telefon 78977500