stor bildefil jpg av plakat  Youth Culture Train er et et prosjekt som er initiert og organisert av Ungdomskomiteen i Murmansk fylke. Kulturtoget gikk av stabelen første gang i 2003 og var da kun et russisk prosjekt som turnerte til ulike steder i Murmansk fylke. Fra 2004 ble prosjektet internasjonalt og reiseruten gikk fra Kirkenes til Murmansk. De som fikk opplevel YCT 2004 vil huske at det var et av de definitivt beste kulturarrangementene i Kirkenes dette året. I 2005 gikk toget mellom Finland og Russland med Human Mind som norske deltakere. I 2006 starter vi i Kirkenes freedag 24. november, drar videre til Nikel lørdag frø toget avsluttes me en stor knsert i Muyrmansk søndag 26. november.
YCT er grenseprengende både med hensyn til nasjonale og kulturelle grenser og inkludedrer derfor mange ulike kunstarter slik som musikk, teater, dans etc. Det som er felles for alle kunstnere og artister er at de er unge og at de er gode.
Youth Culture Train har som fomål å promotere kunst og kreativitet som konstruktive livsalternativer for unge mennesker i regionen. Vi skal vise at kunst og kreativitet er morsomt, utfordrende og utviklende og at det er et alternativ til rus og avhengighet.
Årets kulturtog har vært utsatt flere ganger på grunn av økonomiske usikkerheter. Når det nå endelig arrangeres er det på meget kort varsel. Dette er en utfordring både for arrangørene og ikke minst for de unge artistene. Ikke desto mindre vitner det om kvalitet og fleksibilitet at så mange unge kunstnere stiller opp på så kort varsel.
Fra Kirkenes deltar det to band med tilsammen 10 musikere. Bandene er Burka Brothers og Lutius Maximus.
Burka Brothers er et rent jenteband som spiller old-school punk i blandet rock. Jentene er 15 og 16 år gamle. Urørt-siten til Burka Brothers finner du på følgende adresse: http://www11.nrk.no/urort/user/?id=49497
Lutius Maximus er et gutteband som spiller god gmmeldags rock ´n roll. Deltakerne er fra 15 til 24 år. Urørt-siten til Glutius Maximus finner du på følgende adresse: http://www11.nrk.no/urort/user/?id=15817

Sør-Varanger kommune ved BASEN er norsk partner i prosjektet og lokal arrangør for konserten på samfunnshuset frredag 24. november klokken 19.00

Mer informasjon om Youth Culture Train, inkludert praktisk informasjon for deltakerne kan lastes ned her.