Vi har svært god vannkvalitet i Sør-Varanger kommune, sier avdelingsleder for vann og avløp, Tor-Arne Limstrand, og han forsikrer om at vi også har gode renserutiner og overvåking av vannverkene og høydebasseng. Vi har godkjente, fungerende beredskapsplaner og oppfølgingsplaner, og i tillegg er det de siste årene gjort store investeringer i infrastrukturen.

I tillegg til hovedvannverket på Sandnes, har vi ansvar for vannverkene Bugøynes, Bugøyfjord, Neiden, Elvenes, Jakobsnes, Tårnet, Skogfoss, Svanvik og Melkefoss.

Det tas ukentlige vannprøver fra våre vannverk og høydebasseng. Prøvene sendes til Båtsfjord Laboratorium for dyrking, og vi får fortløpende svar på disse. Ved avvik, iverksettes umiddelbare tiltak, og ved mistanke om forurenset vann, tar vi hyppigere prøver.

Skulle det forekomme avvik av en slik art at vannet må kokes, varsler vi berørte umiddelbart via Varsling24 og på vårt nettsted. Vi anbefaler alle å melde seg på denne sms-/epostvarslingen via funksjonen VarsleMeg . Dette er også viktig for deg som er leieboer, da det i hovedsak er eier av bolig som varsles.

Nedenfor finner du analyserapport fra juni. Tallet <1 betyr at alt er i orden med vannprøven. Som det framgår, var det en prøve som hadde tallet 2. Dette ble umiddelbart varslet fra Båtsfjord Laboratorium, og ny prøve ble tatt, med godkjent resultat:

0619_001_500x707.jpg0619_002_500x707.jpg

Alle våre vannanalyser er offentlige, og finnes i vår innsynsløsning

Lurer du på hva de ulike prøvene som tas, betyr? Folkehelseinstituttet har oversikten.