Finnmark fylkeskommune er interessert i innspill fra de som bor ved, og bruker vannet vårt.

Sør-Varanger kommune deltar for tredje gang i arbeidet med å kartlegge hovedutfordringer for vannforvaltning i Pasvik og Neiden vannområder i forkant av planperioden 2022-2027. Dette arbeidet skjer sammen med Finnmark fylkeskommune, som skal utarbeide vannforvaltningsplan 2022-2027 for den norske delen av norsk-finsk vannregion.  

Lokale bedrifter, organisasjoner, lag og foreninger har tidligere deltatt i dette arbeidet. Det vil vi fortsette med! Det er ønskelig med innspill på brukerinteresser i de to vannområdene Pasvik og Neiden; altså hva som er viktig for de som bor ved og bruker vannet vårt.

I perioden 1. april-30. juni 2019 legges planprogram for vannforvaltningsplan 2022-2027 på høring, med tilhørende hovedutfordringsdokument og vedlegg. Her gis privatpersoner, lag og foreninger, organisasjoner og andre interessert muligheten til å komme med innspill til plandokumentene.

Plandokumenter  (i dokumentene finnes informasjon om hvor du skal sende ditt innspill).

Du kan også sjekke miljøtilstanden for vannforekomster i Pasvik og Neiden vannområder på www.vann-nett.no.