Om kort tid vil gamleskolen fra 1956 og 1975, som var et tilbygg for de yngste elevene, være jevnet med jorden. Derfor kan det være interessant å vise skolene slik de framstår før de er borte.Om kort tid vil gamleskolen fra 1956 og 1975, som var et tilbygg for de yngste elevene, være jevnet med jorden. Derfor kan det være interessant å vise skolene slik de framstår før de er borte. Rivinga er godt igang alleredeskoel.