Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
24. juli kl. 10:06

Korona-viruset: Råd til alle i befolkningen

Vask hendene dine, hold avstand til andre, vær hjemme hvis du er syk og ta kloke valg!

les mer ... clear
error_outline
24. juli kl. 09:58

Coronavirus: Information for travelers

Stay home if you are sick, wash your hands, keep at least one meter distance to other people.

les mer ... clear

Systemrettet arbeid

Alle barn og unge i barnehage og skole har rett til et tilpasset barnehage- og opplæringstilbud. For å kunne gi dette, beskriver barnehagelovens § 19 c og opplæringslovens § 5-6 at PPT skal hjelpe barnehagen og skolen med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringstilbudet bedre til rette for barn med særlige behov.

PP- tjenesten skal etter loven gi et bidrag til systemrettet arbeid. Tidlig innsats og forebyggende arbeid skal føre til at barnet unngår skjevutvikling. Det å jobbe bredt og systematisk med barnehagen som læringsarena, med læringsmiljøarbeid og tilpasset opplæring i skolen, uavhengig av henvisning, vil medføre at flere barn og unge i Sør- Varanger kommune kan ivaretas innen det ordinære og tilpassede barnehage,- og opplæringstilbudet. Det langsiktige perspektivet er at ved å jobbe forebyggende og systemisk vil en oppnå at færre trenger spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.

Av denne grunn retter PP- tjenestens fokus på systemarbeid seg i stor grad mot å se på forutsetninger i læringsmiljøet. Økt systemrettet arbeid bidrar til at elever i større grad får tilpasset sin opplæring. Man retter ikke bare årsakene i og rundt barnet, men retter i større grad søkelyset på samspill og relasjon i barnets hverdag.

I dette inngår at PPT også ser på barnehagemiljøet/ klasseledelse, organisering, struktur, regler, rammer og rutiner barnehagen/ skolen og den enkelte barnehage/ lærer har for å skape læring og trivsel i barnehagen/ klasserommet.

 

Sør- Varanger PPT innfører derfor satsningsområder som gjenspeiler dette perspektivet:

  • Henvisningsskjema «systemhenvisning» for alle barnehager og skoler ved behov for veiledning og rådgivning på læringsmiljø

  • Rådgiverteam bestående av rådgivere som sammen server de barnehager og skoler som kobles sammen, dvs hvor barnet i barnehagen skal over i aktuell skole. Rådgiver følger barnet fra barnehagen og ut barne- og ungdomsskolen. Unntaket for noen kan være ved 1-7 skoler, hvor elever ved oppstrt 8. trinn må bytte skole og dermed noen ganger bytte rådgiver. 

  • Samarbeid med skolenes ressursteam ved individ og systemarbeid

  • Medvirkning i barnehagenes og skolenes utviklingsarbeid.

 

Kontaktinformasjon til PPT-avdelingen :
Besøksadresse: Postgården 2. etg , 9900 Kirkenes
Postadresse: Postboks 406, 9915 Kirkenes
Epost: postmottak@svk.no  ppt@svk.no
Telefon: +47 789 77 434 / 92088141

bilde ppt[1]
Publisert | Oppdatert 20. februar 2020
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk