I tillegg til de 82 ansatte som ble tatt ut i streik fra fredag 28. mai, utvides nå streiken til også å omfate 130 ansatte innenfor skole, barnehage, bibliotek og allmenn kultur (BASEN).

I løpet av mandags formiddag 31.mai vil rådmannen komme med informasjon hvordan dette påvirke kommnens tjenestetilbud og hvilke øvrge konsekvenser dette medfører.