En viktig del av arbeidet med å holde boksamlinga oppdatert, er kassering. Bøker som ikke er lånt ut på mange år blir vraka, og lagt ut på loppemarked til innbyggerne.

boksal 2  I år har biblioteket tatt skikkelig tak i dette, og store deler av det såkalte magasinet blir kassert. Hensikten er å lage bedre plass til de tilbudene som innbyggerne etterspør, og å skape større fleksibilitet i hyllene. Det første som skal gjøres når vi er ferdig, er å lage en egen Russlandsavdeling, der ikke bare bøker på russisk står, men også bøker og anna materiale om Russland på norsk og andre språk.