Det var kommunestyret som 17. mars 2010 vedtok innføring av Kvellomodellen, som er en modell, som skal sikre målretta tidlig innsats for barn i barnehager og skoler i kommunen. Årlig skal det utarbeides felles kompetanseutviklingsplan for innføring og gjennomføring av Kvello-modellen, som har fått sitt navn etter Øyvind Kvello, som har utarbeidet den.

Denne uka har stått i Kvello-modellens tegn, og mandag kunne rådmann Bente Larssen åpne et seminar på Samfunnshuset med 216 deltakere der tema var adfersvansker. Spesialrådgiver for barnehager i Sør-varanger kommunbe, Eva J. Johnsen har hatt med seg styrer Beate Ryeng og Anne Johansen i PPT, og de var svært glade for at kommunen hadde invitert Øyvind Kvello til å inspirere og bidra til gjennomføriong av reformen med hans navn.

eva med kvello og beate og anne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirsdag og onsdag var det temadager ledet av en meget inspirerende Kvello foran over 100 barnehageansatte, i all hovedsak kvinner.kvello foredrar   

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag skal Kvello ha møter med PPT og barnevernet, mens over 100 påmeldte foreldre torsdag kveld vil få en solid innføring i modellen av dens far.

Fredag vil Øyvind Kvello møte kommunens politiske og administrative ledelse og redegjøre for modellen og hva den vil innebære.

Eva J. Johnsen er svært glad for at kommunen satser ressurser på Kvello-modellen og ikke minst skolering i denne for de ansatte i skoler og barnehager.

-Det bør ikke være tvil om at Kvello-modellen vil være viktig for utvikling av kvalitet i barnehager og skoler og dermed gi barn og unge i Sør-varanger et enda bedre tilbud i framtiden.