Et betinget permitteringsvarsel er en del av spillereglene i arbeidskonflikter.

Konsekvensen av streiken kan bli at kommunale virksomheter må stenge fortløpende, men ansatte i arbeid vil ikke miste sin lønnsrett som konsekvens av denne betingede permitteringsvarsel før om 14 dager, dersom de deretter underrettes om effektuering av permittering.
 
Sør-Varanger kommune har avventet situasjonen før slik varsel nå er sendt ut. Mange kommuner har gjort det allerede ved innledningen av streiken, slik at i disse kommunene kan det være permitteringer allerede slutten av neste uke.
 
Dette tiltaket er drøftet med de tillitsvalgte, som viser forståelse for at dette var et naturlig neste steg i konflikten for arbeidsgiversiden.