Skjema benyttes ved søknad til blant annet praktisk bistand, hjemmessykepleie, omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistent, omsorgsbolig og institusjonsplass.Søknadskjemaet sendes Sør-Varanger kommune, Omsorgstjenesten, pb 406, 9915 KIRKENES.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med Tildelingskontoret for omsorgssaker på telefon 78 97 74 20