RSK-øst ( regionalt samarbeid om kompetanseutvikling innen grunnskole- og barnehagesektoren mellom kommunene i Øst-Finnmark) i samarbeid med psykiatritjenesten i Sør-Varanger kommune og Kommunal Kompetanse har invitert til kurset " snakke med barn som har det vanskelig - barnesamtaler i praksis" med barnepsykolog Bent Storå. Kurset skal være i Kirkenes tirrdag 20.09.05.

Det er lett å snakke med barn! Særlig visst du er yndlingstanta eller favorittonkelen og kan snakke om hyggelige ting som barna ønsker å snakke om. Det er lett å snakke med barn som har gode erfaringer med det å snakke med voksne, og som har trygge relasjoner til de voksne rundt seg.

Men dersom en skal snakke med barn om alvorlige og vanskelige ting kreves det andre ferdigheter og kunnskap om andre kommunikasjonsregler enn de vi normalt sett bruker i voksenkommunikasjon. Du vil høyst sannsynlig skremme et barn dersom du starter en samtale med å se barnet dypt inn i øynene og sier: Jeg vet du er redd for dette, hvorfor er du det?

Det å gjennomføre gode samtaler med barn kan læres. Bent Storå skal gjennom en rekke eksempler vise oss hvordan kunnskap fra nyere utviklingspsykologi kan anvendes i praksis, og fokuserer spesielt på barn og unge som utagerer, og som opplever sorg og krise.

 

 

Tilsammen har 144 ansatte fra barnehager, skoler, SFO, PPT, barnevern, helsestasjoner, Nora senteret og psykiatritjenesten meldt seg på kurset.