Neiden 22.10.12
Jarfjord 23.10.12
Kirkenes barne- og ungdomsskole 25.10.12
Jakobsnes 29.10.12
Bjørnevatn/ Sandnes 30.10.12
Skogfoss/ Pasvik 05.11.12
Hesseng 06.11.12

Der noen skoler har gått sammen, er det etter ønske fra FAU. Det er formelt FAU som inviterer politikerne til møte. Klokkeslett for møtene varsles.
Det vil også være representanter fra administrativ ledelse til stede på de ulike folkemøtene.
 
Det er anledning til å bruke www.svk.no til å kunngjøre folkemøtene.
 
Den politiske behandlingen av skolestrukturen skjer etter følgende plan:
 
Utvalg for levekår 19.11.12 kl. 09:00
Formannskapet 19.11.12 kl. 11:30
Kommunestyret 21.11.12 kl. 11:30
 
Møtene er åpne for publikum.