FOLKEMØTE PÅ BØKFJORD SKOLE, MANDAG 29. OKTOBER KL 1900

·         FAU leder ønsker velkommen
·         Administrasjon og folkevalgte presenterer seg
·         IT-ansvarlig viser deler av Nordconsults rapport
·         Politiske partier får anledning til å si hva deres parti tenker og mener om skolestruktur i Sør-Varanger kommune
·         Bygdefolket får stille spørsmål til de folkevalgte
 
 FAU og SU er tilstede på møtet som observatører, ikke som aktive deltakere i en evt. debatt.