Inviterte: Utvalg for levekår, komunens politiske ledelse, alle politiske partier i Sør-Varanger, alle innbyggere i Neiden, andre interesserte.

 
Dagsorden: 1800 – 2100
1): Kl 1800 – 1810: Velkommen og kjøreplan for møtet ved FAU-leder Jan Erik Wickstrøm
2): Kl 1810 – 1815: Valg av møteleder
3): Kl 1815 – 1820: Komite/fullmakt (3 personer) for forberedelse av evt uttalelse.
4): Kl 1820 – 1900: Utvalg for levekår / politisk ledelse orienterer om prosess og konklusjon i utredning gjennomført av Norconsult
 
Kaffepause kl 1900 – 1915
 
5): Kl 1915 - 2045: Spørsmål/diskusjon
6): Kl 2045 - 2100: Avslutning og vel hjem