Program:

Kort innledning, presentasjon av hovedtrekkene i Norconsult sin analyse av skolestukturen i kommunen v/rådmannen
Innlegg fra de politiske partiene, 10 min hver
Åpent for full debatt fra salen.
 
Enkel servering m/ kaffe og kjeks.
 
Møteleder:Trond Gaasland, leder FAU barneskolen
Ordstyrer: Merete Eriksson, medlem FAU ungdomsskolen
 
FAUene håper på stor oppslutning - vel møtt!

FAU Kirkenes barneskole og FAU Kirkenes ungdomsskole