Vi har satt opp busstransport fra Rådhuset kl. 17:30. Denne bussen vil følge den reelle bussruta som barna må følge ved en omstrukturering av skoletilbudet .

Vi håper alle ansvarsbevisste tillitsvalgte i kommunepolitikken vil være med på denne turen som synliggjør lengden av transporten.
Det vil bli organisert tilbaketransport rett etter folkemøtet.
 
Dette vil spare kommunen for reiseutgifter, samt at det oppfordres til å kjøre kollektivt. FAU og Jarfjord Helselag dekker bussutgiftene.
 
Det er invitert lokal massemedia på denne turen.
 
Møtet er lagt opp slik at :
·        En vil informere litt om prosessen i skolestrukturdebatten.
·        En vil åpne for at folket i bygda kan komme med innspill til politikere.
·        En vil åpne for at politikere kan fremme sine meninger om distriktspolitikken som drives i Sør-Varanger.
 
Med vennlig hilsen FAU ved JARFJORD OPPVEKSTSENTER
 
Margerethe Vonka              Elisabeth K Larsen
Mona Aule Malin                 Anders Mikkola
Jannik Dørmænen
 
SU SNAREST : mam@svk.no