ELEVENE STARTER TORSDAG 21.08.08 TIL FØLGENDE TIDER:

Kirkenes skole: 2-10 kl. starter kl. 08.30
    8 kl. møter kl. 08.30 i aulaen
    1. klasse møter i skolens aula kl. 09.00.

Hesseng Flerbrukssenter: 2.-7. klasse møter kl. 08.15, vanlig skyss.
1. klasse møter kl. 09.30 i Kultursalen 

Sandnes skole: 2-7 kl. møter kl. 08.15
1. klasse møter kl. 10.00
SFO åpent fra kl. 07.00

Bøkfjord skole: Elevene møter kl. 08.00

Pasvik skole: Elevene møter kl. 09.45

Skogfoss skole: Elevene møter kl. 08.00


Tårnet skole: Elever fra 2-10 trinn møter kl. 08.00
              1.kl møter kl.09.00
 

Fossheim skole: Elevene møter kl. 08.30

Bugøynes skole: 2-10 kl. møter kl. 09.00
      1 kl. møter kl. 10.00 

ELEVENE VED BJØRNEVATN SKOLE BEGYNNER FREDAG 22.08.08:

Bjørnevatn skole: 2-7 kl. møter i gymsalen kl. 09.00  
          8-10 kl. møter i gymsalen kl. 09.30 
          1. klasse møter kl.09.00 i klasserommet (ute sfo)

SFO ER ÅPENT FRA TORSDAG 21.08.08 KL. 07.15-.16.00