197435265UYzEpG ph[ 1]  [ 1]Nytt skoleår starter 23 august for elever, vi har noen dager høsteferie i slutten av september.

I oktober er felles planleggingsdag for lærere. Denne er samordnet med de andre kommunene i Øst-Finnmark, noe som gjør at vi kan gjennomføre felles kurs for alle lærere i Øst-Finnmark.

Juleferien begynner den 21. desember og skolestart i 2007 skjer den 3. januar for elevene.

Skoleåret 2007/2008 har vi satt av en fridag i februar, lagt til en helg.

Siste skoledag før påske er allerede 14. mars, og første skoledag etter påske er 25. mars.

I overgangen april/mai er det en hel uke ferie/fridager, og denne starter med fridag den 28. april og varer fram til og med 2. mai. Vi har forsøkt å ta hensyn til de innspill som er kommet fra foresatte der det er framkommet at det ikke er ønskerlig med å spre fridagene i hele skoleåret, men heller samle fridager. 

I 2008 avsluttes skoleåret den 19.  juni for elever og tilsatte.

Her finner du kalenderen for skoleruta, og her dokumentet skolerute  2007-2008