Hovedområdene på kurset er:

  • Virksomhetsbegrepet – hva er kriteriene for å kunne defineres som næringsdrivende
  • Bokføringsloven – krav til bokføring, fakturering, kontantsalg og oppbevaring
  • Merverdiavgiftsloven – krav for å kunne registreres i merverdiavgiftsmanntallet og konsekvenser av dette
  • Internettløsninger – bruk av Skatteetatens internettsider for å innhente informasjon og for å kunne levere de pliktige skjemaene elektronisk
  • De mest vanlige fradragene
  • Arbeidsgiverrollen – hva innebærer det?

Kurset vil bli holdt på rådhuset i Kirkenes. Kurset er gratis og varer i ca 3 timer.

Kurset holdes torsdag den 18 oktober 2012 fra klokken 12:00 – 15:00, oppmøte ca ti minutter før kurset starter.

Påmeldingsfrist: 5 oktober 2012
Påmelding sendes på e-post til: gerd.lockertsen@skatteetaten.no

Se for ovrig http://www.skatteetaten.no/no/Alt-om/Starte-egen-bedrift/

Eventuelle spørsmål vedrørende kurset kan rettes til Gerd Lockertsen, telefonnummer: 918 45 069.