Innsyn i Websak vil senere gjøres tilgjengelig for alle (publisert på internett) etter lansering av kommunens nettsted.
Dette vil vi gjøre ved å etablere en såk. "replikert" server på internett. selve replikeringen (overføring fra lukket Websak-base til den replikerte, åpne basen vil være manuelt aktivisert).

Derfor : før vi kommer så langt må vi internt bruke anledningen og tiden til å kvalitetssikre innsyn i Websak før vi lanserer tjenesten i åpent nett.