Rekruttering av støttekontakter.

Barneverntjenesten i Sør-Varanger kommune søker etter støttekontakter for noen av de barna vi har kontakt med.

Støttekontakten er en person som kan ta barnet med på aktiviteter (eller følge med på barnets aktiviteter). For eks. turer, basseng, kortspill, kino, handle i butikk. Det kan også innebære å hjelpe til med lekser.

Støttekontakten skal være en ekstra ressurs for barnet og er et frivillig hjelpetiltak som foreldre ønsker for barna sine. Dere trenger ikke å ha spesiell utdannelse eller kompetanse, men ha lyst til å gi av deres personlige overskudd til barnet.

Støttekontakten gis godtgjøring time for time etter avtale med barneverntjenesten, eller det kan for det enkelte barn lages egne avtaler.

Barneverntjenesten er etter forskrifter til Lov om barneverntjenester pålagt å be om politiattest av nyere dato, dersom du/ dere engasjeres.

Dersom du kunne tenke deg å ta en uformell prat eller få ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med en av oss.

Barnevernstjenesten tlf 78 97 75 00