Det er fattet følgende delegert vedtak den 17.11.09 sak 151/09:
 
Vedtak:
Prosjektet Partnerskap for folkehelsa 2. tildeling 2009 vedtar følgende fordeling:
 
  1. Til anskaffelse av vanndispenser mv tildeles:
 
Jarfjord oppvekstsenter – innkjøp av vanndispensere – kr 7.000,-
Sandnes skole – innkjøp av vannbeholdere m/ filter – kr 7.000,-
Sør-Varanger Bibliotek – innkjøp av vanndispenser – kr 7.000,-
 
 
 
  1. Følgende tildeles Folkehelsemidler pr november 2009:
 
Pasvikdalen Pensjonistforening – søkt kr 3.200,- - tildeles                          kr 2.000,-
Svanvik Utvikling         - søkt kr 6.100,- - tildeles                                           kr 3.000,-
Kirsten Padkjær         - søkt minst kr 25.000,- - tildeles                               kr 0,-
Hans Peder Kofoed  - søkt 2 prosjekter – totalt kr 25.000 – tildeles           kr 6.000,-
Kirkenes Taekwon Klubb – søkt kr 5.000,- - tildeles                                    kr 3.000,-
Kirkenes barnehage  - søkt kr 8.000,- - tildeles                                           kr 4.000,-
Helsetjenesten           - søkt kr 50.000,- - tildeles                                         kr 20.000,-
Jarfjord oppvekstsenter – søkt kr 3.000,- - tildeles                                       kr 1.000,-
Lisadellhaugen barnehage – søkt kr 2.000,- - tildeles                                  kr 1.000,-
Sangkoret Cresendo - søkt kr 10.000,- - tildeles                                         kr 5.000,-
Fretex                         - søkt kr 8.300,- - tildeles                                           kr 5.000,-
Sør-Varanger Bibliotek – søkt kr 25.000,- - tildeles                                      kr 5.000,-
Tjenesten for funksjonshemmede – søkt – ikke fastsatt – tildeles              kr 3.000,-
Flyktningtjenesten – søker kr 10.000,- - tildeles                                           kr 3.000,-
NDF Sør-Varanger – søker kr 3.760,- - tildeles                                            kr 2.500,-
Pårørendegruppa avd Bjørkelia Prestøyhjemmet – søker kr 4.000 tildeles kr 2.500,-
PPT – søker kr 18.950,- tildeles                                                                   kr 3.000,-
Sangkoret Fossekallen – søker kr 43.000,- - tildeles                                   kr 4.000,-
Einerveien barnehage – søker kr 9.000,- - tildeles                                       kr 3.000,-
Prestefjellet Vel – søker kr 35.000,- - tildeles                                                kr 3.000,-
               Frivillighetssentralen/Sør-Varanger Røde Kors - søker kr 13.000,- -tildeles    kr 8.000,-
 
TOTALT                                                                                                          kr 108.000,-
 
Pengene utbetales under forutsetning at søkerne signerer den lokale Partnerskapsavtalen.