Takk til KFO/BUF ( barne og ungdomsarbeiderforbundet) som i forrige uke inviterte  til foredraget "ekte nestekjærlighet er praktisk handling" med Paal-Andre Grinderud. Foredraget var på Grenselandmusset i Kirkenes.

Paal-Andre Grinderud er kjent over hele landet som den som ga barn som vokser opp med alkoholproblemer i familien et ansikt - sitt eget!

Han fortalte om sin barndoms historie, skyldfølelsen og hvordan han har bearbeidet sin sorg og skapt en slags forsoning med sin oppvekst.

Etter foredraget har jeg  lest boka "Aldri mer alene" med Paal-Andre. Spesielt en historie viser det ansvaret vi som arbeider med barn og unge har. Paal-Andre forteller om da  han holdt foredrag på en skole en eller annen plass i Norge, hvor hun som introduserte han sa følgende: " ....i dag er han på vår skole, og det er jeg glad for. Selv om det ikke er noen her som har opplevd det samme som han, skal vi lytte nøye etter og ta med oss hans budskap". Da Paal-Andre startet foredraget sa han: " ....dere skal vite, her i denne salen sitter det minst en som har opplevd det samme som jeg, eller noe lignende."

 Paal-Andre gir oss en sterk påminnelse om å se disse barn og unge - enten som foreldre, slekting, om vi arbeider med barn og unge eller engasjerer oss i deres fritidsaktiviteter. Ikke lukk øynene - vi har alle et stort ansvar.