Søknadsfrist 22.september 2010

Prospekt    ProspektSkytterhusfjelletB2e.pdf

regplan  1mkoter

Tomtesøknadsskjema   
 Søknadsskjema for tomt på skytterhusfjellet felt B2e
Husk å levere finansieringsbekreftelse med søknaden

Reguleringsplan for Felt B2e, Skytterhusfjellet    

    Kart   regplan+1mkoter.pdf           i A3 format i målestokk 1/1000
    eller  regplan+halv+m+koter.pdf i A3 format i målestokk 1/1000 

    Tegnforklaring    tegnforklaring.pdf
    Bestemmelser     bestemmelserfeltB2e.pdf
    Beskrivelse     beskrivelsefeltB2e.pdf 

Bilder  bilderover+tomtene1.pdf

 

Andre linker

    Reguleringsplan for Skytterhusfjellet  - Gebyrregulativ plan og byggesak  - Gebyrregulativ vann og avløp