Fra onsdag morgen vil det være 210 ansatte i Sør-Varanger kommune i streik.
Fagforbundet har nå varslet uttak på stort sett alle assistenter og fagarbeidere innenfor barnehage og SFO, i tilegg til bibliotek og BASEN/allmenn kultur.
 
Barnehagene på Hesseng flerbrukssenter, i Bugøynes og i Neiden stenges, utover dette blir det gjennomgående redusert drift i de kommunale barnehagene, her blir færre avdelinger åpne og det vil rullere hvilke avdelinger som holdes stengt. Rådmannen oppfordrer alle foresatte om  å ta kontakt med sin barnehage for nærmere konkret informasjon.
Pasvik barnehage og barnehagen på Skogfoss berøres så langt  ikke av streiken.
 
Det blir redusert drift på følgende skolefritidsordninger:
Kirkenes skole, Bjørnevatn skole  og Hesseng flerbrukssenter. På Kirkenes skole blir det bare SFO-tilbud til 1. Klasse, mens det blir tilbud til 1. Og 2. Klasse i Bjørnevatn og på Hesseng.
Rådmannen oppfordrer de foresatte om å ta kontakt med sin SFO for nærmere informasjon.
 
Det blir redusert åpningstid på bibliotektet og kulturskolen vil ha redusert aktivitet.
 
Ungdomsklubben i Bjørnevatn og på Bugøynes blir stengt så lenge som streiken varer.
 
Flere renholdere er også ute i streik, det vil bli fortløpende vurdert hvor lenge det er forsvarlig å ha skoler og barnehager mv åpne uten løpende renhold.
 
Nettsidene vil bli oppdatert med informasjon.