Sør-Varanger kommunes menypunkt "Intranett" - med underliggende menypunkter - er kommunens interne informasjonskanal for interne brukere. Adgang til intranet krever pålogging. Siden du ser denne artikkelen har du derfor allerede logget deg på med ditt gyldige brukernavn = mailadresse og passord. Dette er du personlig ansvarlig for, og må sørge for at dette ikke blir uønsket eller uforvarende distribuert til andre.

Artikler forfattet for publisering til menypunkter i intranettet kan også publiseres eksternt - på portalens åpne menypunkter - avhengig av artikkelforfatters og portalredaktørers vurdering.

Hva som hører hjemme hvor er derfor en vurdering som avgjøres i hvert enkelt tilfelle. Intranettet vi i tillegg kunne inneholde interne funksjoner - utover tilgang til artikler - som kun skal være internt tilgjengelig - som f.eks interne reglement, regulativer, håndbøker etc. og evt. tilgang til interne systemers fellesfunksjoner - som f.esk. spørring mot økonomisystemet, innrapportering av fravær og annet.