Nyskolen på Myra vil etter manges mening bli en attraksjon med sin fargerike åpenbaring, og nylig avla en gruppe russiske journalister besøk på nyskolen under kyndig veiledning av prosjektansvarlig Ivar Kaski.

 Dette har resultert i flere innslag på russisk fjernsyn i Murmansk-området, og her kan du se innslagene: