Næringsfondet Prosjekter som har sitt marked utenfor kommunen skal prioriteres.

 

Næringsfondet skal engasjere seg i så vel private som offentlige næringsrettede prosjekter som bidrar til å sikre eller øke sysselsettingen i Sør-Varanger kommune.

Næringsfondet kan anvendes til kommunalt tiltaksarbeid, grunnlagsinvesteringer, bedriftsutvikling og investeringer i næringsvirksomhet.

Begrensninger i prosjektenes kapitalbehov avhenger av prosjektets art, og ligger på mellom 80.000-200.000,-

Mer informasjon og søknadsskjema kan fås ved henvendelse til

Sør-Varanger kommune, Plan-og Utviklingsavdelingen, Telefon 78 97 74 80.