Kommunestyret vedtok i forbindelse med budsjettet for 2018 at rådmannen skal se på mulighet for å opprette en stilling som næringssjef innenfor eksisterende organisasjon og rammer og at stillingen skal ikke utløse flere ansettelser eller øke lønnskostnadene. Sør-Varanger kommunestyre ser dette som et tiltak i prosessen med å bli en næringsvennlig kommune.

Arbeidet som næringssjef vil innbefatte prosjekter som næringsvennlig kommune og videreføring av strategisk næringsplan.

  • Jeg ser frem til å ta fatt på denne veldig spennende stillingen, og gleder meg til å ha masse kontakt og møter med næringslivet. Jeg ønsker å bidra til at næringslivet har et kontaktpunkt til kommunen, og at man sammen jobber for å bygge Sør-Varangersamfunnet, sier Mæland.

Rådmann Nina Bordi Øvergaard ser frem til at næringsarbeidet i Sør-Varanger kommune får et løft, og at man har en dedikert person som jobber for å legge til rette for næringslivet i et nært samarbeid med Sør-Varanger utvikling AS.

  • Det er viktig at kommunen og næringslivet jobber godt sammen i den spennende tiden vi er i. Vi er i omstilling, og må omstille sammen, sier rådmann Nina Bordi Øvergaard.

 

For ytterligere spørsmål om saken kontakt rådmann Nina Bordi Øvergaard på telefon 922 02 456.