- Vi er svært fornøyd med det gode oppmøte i det første dialogmøtet i dag. Kommunen orienterte om strategisk næringsplan, næringsvennlig kommune og noe info om kommuneplanens arealdel. Videre var det sendt inn spørsmål angående boligtomter som ble besvart, sier rådmann Nina Bordi Øvergaard.

Kommunen fikk mange gode innspill som vi tar med i det videre arbeidet med næringsvennlig kommune og næringsplan.    

Fase 2 Næringsvennlig kommune

Kommunestyret vedtok i april at kommunen skal gå videre med fase 2, Forprosjektfasen, i prosjekt næringsvennlig kommune.

Målet med prosjekt næringsvennlig kommune er at kommunen gjennom dette verktøyet skal bli en bedre samarbeidspartner for lokalt næringsliv. Videre er målet for fase 2 å utrede, forankre og anbefale konkrete forbedringstiltak.  

Forprosjektsfasen vil ha en varighet på 4-9 måneder. Oppstart er 19 juni 2017.

 

Det er Maximite som er valgt som prosjektleder også for fase 2.

Videre er følgende med i styringsgruppa:

Rådmann/Ass.rådmann

HTV Astri Hasselberg

SVU AS Kenneth Stålseth

KNH Guro Brandshaug

Næringslivet:

Arve Henriksen

Thor Morten Bråteng

Yngve Labahå