Organisasjonene leverte fredag 21. mai lokale varsler om plassfratredelse med navnelister til kommuner, fylkeskommuner og virksomheter.

 
For Sør-Varanger kommune gjelder dette Fagforbudnet, som har i denne omgang har meldt plassfratredelse for 82 ansatte. De fleste virksomheter er berørt i en eller annen form, men det største uttaket gjelder medarbeidere på rådhuset.
 
Sør-Varanger kommune vil søke, i størst mulig grad, å skjerme 3. person.
 
Meklingsinnspurten er nå i gang. Partene sitter i fortløpende i møter fram mot meklingsfristen.
Meklingsfristen er 26. mai kl. 24.00, og en eventuell streik kan med dette tidligst starte fra arbeidstidens start 27. mai (i morgen).
 
Vi anbefaler å følge med på http://www.ks.no/tema/Arbeidsgiver/Tariff2010/ og nyhetssendinger på radio/TV.