Møteplan for Dispensasjonsutvalget, sesongen  2007/2008.

 

Søknader i henhold til § 6, dvs. unntakstilfeller der søker påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og ikke kan dekkes på annen måte behandles politisk av dispensasjonsutvalget.

Vedtak utsendes fortløpende etter møte i dispensasjonsutvalget.

 

 

Søknadsfrist 05.11.07                                         Møtedato 26.11.07

 

Søknadsfrist 17.12.07                                         Møtedato 14.01.08

 

Søknadsfrist 28.01.08                                         Møtedato 11.02.08              

 

Søknadsfrist 25.02.08                                         Møtedato 10.03.08 

 

Søknadsfrist 31.03.08                                         Møtedato 14.04.08

 

Søknadsfrist 16.06.08                                         Møtedato 30.06.08       (Barmarkskjøring)                    

 

Søknadsfrist 18.08.08                                         Møtedato 01.09.08       (Landing med luftfartøy)                    

 

Søknader må være kommunen i hende innen søknadsfrist. Søknader innkommet etter søknadsfrist til aktuelt møte, overføres til neste møte.

 

 

 

 Søknader i henhold til § 5 b for transport av / for varig funksjonshemmede / bevegelseshemmede

behandles administrativt. Behandlingstid opptil 3 uker fra søknadsfristen.

 

 

Søknadsfrist : 15.12.07

                        

                         14.01.08

 

                         18.02.08

 

                         10.03.08

 

                         14.04.08

                        

                        

Søknader må være kommunen i hende innen søknadsfrist.

 

Søknadsskjema fås ved henvendelse til Servicekontoret, eller på kommunens hjemmesider.