Energiloven stiller krav til at områdekonsesjonær Varanger Kraft Nett AS skal gjennomføre en årlig lokal energiutredning for Sør-Varanger kommune. Som en del av dette arbeidet vil det bli avholdt et offentlig møte. Formålet med møtet er å skape en en lokal møteplass for gjennomgang og diskusjon av dagens energisystem.

Møtets innhold vil være:

Dagens energisystem, endringer siden 2005, forventet energiutvikling samt aktuelle energiløsninger for utvalgte områder. Etter en gjennomgang av utredningen vil det være mulig å komme med innspill til fremtidige energiutredninger.

Møtet finner sted torsdag 11.01.2007 kl 12.00-13.30 ved Sør-Varanger rådhus. Møterom Ellenvann.

Velkommen.

Link til Lokal energiutredning:

Lokal+energiutredning+2006+for+SVK.pdf