Brukerne skal ikke betale for den tiden barnehager og SFO har vært helt stengt. Der det er gitt et tilbud om delvis barnehage- eller SFO-plass, blir det en ordning med delvis betaling. Dette gjelder uavhengig av om tilbudet er brukt eller ikke. 

Når det gjelder forfalt faktura for juni betales denne fullt ut. Avregning vil bli søkt foretatt i september/oktober måned.

For de som avslutter sin kontrakt med SFO eller barnehage i løpet av våren, vil følgelig få utbetalt nødvendig kompensasjon.

Denne informasjonen er foreløpig, og det kan bli gitt mer informasjon om dette senere.